PREPARANT EL PROPER EQUIP

Un altre equip de metges de PV està preparant la seva marxa cap a Mekelle.

De fa temps, PV intenta que tota la medicació que es necessita a la St. Louise Eye Clinic l’adquireixi la contrapart al mateix país. Fer l’inventari del que hi ha a la Clínica en stock, el que es necessita durant l’any i les possibilitats de compra a Etiòpia no és una tasca fàcil. Hi ha equips que necessiten medicació o material molt específic i és necessari portar-lo des de Barcelona. Tota aquesta previsió i logística és una feina important pels responsables de gestió que treballen a la seu del carrer Camp