TEMPS DE SEMBRA 

Nacions Unides reclama al Govern Central d’ Etiòpia que: és essencial per la regió del Tigrée que els civils estiguin protegits, que l’ajuda humanitària arribi a qui ho necessiti i que es trobi una solució política. La resposta ha estat decretar un “alto al foc” durant l’època de la sembra, però el Tigrée està devastat, amb milers de famílies que marxen amb por cap a llocs incert, amb manca de serveis bàsics, víctimes  i sense res per sembrar en aquesta etapa que representa l’inici d’una solució

Proyecto Visión, hem estat pendent, durant tot aquest temps,  de la situació greu que viu la població de Mekelle. Molt poques vegades hem pogut tenir un contacte directe amb la nostra contrapart. Les comunicacions estaven tallades. Sabem però, que la Clínica St. Louise ha continuat treballant tant com ha pogut oferint ajuda mèdica i sanitària a qui s’hi acostava i també en el possible, ha aportat aliments als necessitats. Ens dol no poder enviar cap equip mèdic, ni medicació útil, com hem estat fent durant més de vint anys. Ara únicament podem ajudar-los econòmicament i així ho fem.

A la darrera assemblea de Proyecto Visión ja es va explicar com havíem aconseguit mantenir contacte amb les responsables de la Clínica i la certeza que les nostres aportacions  arribaven correctament al seu destí.  Ara, quan per a nosaltres estem a l’inici d’uns dies de lleure que segurament tots tenim ben merescuts ,sentim la necessitat de mantenir-vos al corrent de la situació i dir-vos que treballem amb l’esperança que al mes de setembre les dificultats hauran minvant per a tots i podrem reprendre el nostre projecte..

Pepa Martinez Cabanyes