Proyecto Visión

“Llum per Etiòpia”

Proyecto Visión és una ONG formada per voluntaris, professionals de tots els àmbits, principalment de la medicina. Treballem amb un objectiu comú: la millora de la salut ocular en una zona desfavorida d’Etiòpia. La nostra finalitat és eradicar la ceguesa evitable a una part del Tigré (dotze woredas o municipis) amb una població beneficiaria  propera a una quarta part de la regió. Proyecto Visión no podria portar a terme el seu projecte sense l’inestimable ajuda econòmica de socis i col·laboradors que són una peça important de tot l’engranatge.

Les nostres prioritats.

ASSISTENCIAL

Més

Proyecto Visión assisteix i fa intervencions de cataractes i altres afeccions oculars a la St. Louise Eye Clínic.

PREVENCIÓ

Més
Educació i formació per prevenció de la salut ocular als poblats més apartats de la ciutat i també revisió preventives a les escoles.

FORMACIÖ

Més
Formación a personal local en enfermería oftálmica (OMA – Ophtalmic Medical Assistant) y de cirujanos de tracoma y de cataratas (Cataract Surgeon).

Les nostres accions, tenen resultats

El treball realitzat per Proyecto Visión a Mekelle, a la St. Louise Eye Clínic entre la població més vulnerable del Tigré (Etiòpia) i el objectius de cara al futur es reflexa a les dades del període 2014/2019:
  • 2014/2017 2018/2019 Cirurgia oftàlmica : 5.772 9.300 75% 75%
  • Assistència primària: 119.232 179.000 80% 80%
  • Revisions escolars: 26.470 39.000 72% 72%

AMB LA TEVA AJUDA COL·LABOREM EN:

EDUCACIÓ

Proyecto Visión va construir i posteriorment va donar al Tigré l’Escola d’OMA de Qwiha.

 

Més
Proyecto Visión va construir l’escola per formar en infermeria oftàlmica (OMA –Ophtalmic Medical Assistant) i en cirurgia de tracoma i cataractes (Cataract Surgeon) a personal local. L’escola està situada dins el recinte de l’hospital de Qwiha, població propera a Mekelle, on hi ha altres escoles i l’hospital Universitari.

L’escola es va inaugurar el 2008 i ha format un centenar d’OMA i sis cirurgians de cataractes que treballen a diferents centres de salud de la zona.

Actualment són les autoritats sanitaries del Tigré les responsables de l’esc
ola d’OMA de Qwiha.

PREVENCIÓ

Els equips de la St. Louise Eye Clinic recorren els pobles fent formació i prevenció en salut ocular.
Més
Els equips de la St. Louise Eye Clinic recorren els pobles fent formació i prevenció en salut ocular. Per tal de facilitar-los el desplaçament a pobles de difícil accessibilitat Proyecto Visión ha dotat als responsables de la Clínica de vehicles tot terreny.

Una altra mesura preventiva ha estat la construcció de pous d’aigua i camins d’accés per arribar-hi.

Pel que fa a la prevenció Proyecto Visión va treballar conjuntament amb l’administració del país en el Projecte SAFE per distribuir Zitromax.

 

ASSISTÈNCIA PÚBLICA:

Proyecto Visión ha construït i donat al poble del Tigré l’Hospital Oftalmològic que està situat dins el recinte de l’hospital de Qwiha

 

 

Més
Proyecto Visión ha construït i donat al poble del Tigré l’Hospital Oftalmològic que està situat dins el recinte de l’hospital de Qwiha on la sanitat pública realitza i concentra la seva activitat assistencial oftalmològica.
A la població d’Adigrat, Proyecto Visión també ha construït i equipat un quiròfan oftalmològic. Els nostres equips en col·laboració amb els oftalmòlegs de la sanitat publica hi realitzen les cirurgies més complexes.

ASSISTÈNCIA DIRECTA ALS MÉS VULNERABLES:

A Mekelle, la St. Louise Eye Clínic i Proyecto Visión tenen sota la seva tutela una població aproximada de la quarta part del Trigré.

 

Més
S’ocupa de l’assistència primaria, fa test de refracció, facilita ulleres, i fa intervencions de tracoma, cataractes,estrabismes… A la vegada financia el manteniment de la clínica, aporta medicació, material quirúrgic i fa el manteniment dels dos quiròfans de la Clínica. Els equips de Proyecto Visión operen i assumeixen la direcció mèdica de la clínica.

COL·LABORA COM A VOLUNTARI

ACTUALITAT

CAMÍ D’ETIÒPIA

CAMÍ D’ETIÒPIA

PREPARANT EL PROPER EQUIP Un altre equip de metges de PV està preparant la seva marxa cap a Mekelle. De fa temps, PV intenta que tota la medicació que es necessita a la St. Louise Eye Clinic l’adquireixi la contrapart al mateix país. Fer l’inventari del que hi ha a la...

read more
ULTIMO EQUIPO DE 2018

ULTIMO EQUIPO DE 2018

Durante este mes de diciembre han trabajado en  St. Louise Eye Clinic el Dr. Jorge Lorenzo y la ATS Eva González. Su trabajo intenso y provechoso ha permitido atender a un gran número de pacientes, que esperaban su llegada. Han realizado 143 cirugías y múltiples visitas. Son el último equipo de un total de cinco que se han desplazado durante este 2018.

read more