¿Què és Proyecto Visión?
 

 

 

 

La ONG PROYECTO VISIÓN és una Associació Médica per a la prevenció de la ceguessa evitable en els Països en desenvolupament que centra la seva activitat en Etiòpia, fonamentalment en el Tigray, regió que es troba al nord del país.

 

PROYECTO VISIÓN és una ONG declarada d'utilitat pública, inscrita amb el número 16.435 en el Registre d' Associacions de la Generalitat de Catalunya, la seva missió és "millorar significativament la Salut ocular dels habitants de la regió del Tigray en Etiopía".

PROYECTO VISIÓN està formada exclusivament per voluntaris que no reben cap contraprestació econòmica.