Objectius i principis d'actuació

 

El destí dels Fons està dirigit al 100% a l'objectiu establert.

No existeix cap despesa administrativa, de representació, salaris, viatges a Etiòpia, lloguer de l'oficina u altre local ocasional.

Les despeses necessàries com l'aigua, llum material d' oficina, es té cura de què siguin sempre les mínimes.

El treball es dut a terme al 100% per voluntaris, és a dir, metges, infermeres, professionals liberals, responsables de l'administració, etc. que desenvolupen la seva feina , sense cap contraprestació econòmica.

Existeix total transparència en l' informació relativa als fons.

S' ofereix igualment transparència tant en relació a les fons de finançament como al destí dels fons.

Es realitza una definició precisa de les activitats i compliment de les mateixes amb informació total en l'assemblea anual.