Activitats d'investigació

Els oftalmòlegs de P V realitzen, tenint em compte les possibilitats del país , una activitat d' investigació clínica que està reflectida en aquets pòsters presentats en diversos congressos de l' especialitat

Lluita contra el Tracoma

Epidemiologia

Ophthalmic Epidemiology (pdf).