Activitat Docent

1. FORMACIÓ DE OMA

Proyecto Visión en col·laboració amb el Health Bureau del Tigray ha implantat els estudis d'una titulació americana denominada Ophthalmic Medical Assistance (OMA). Es tracta de l'especialització en oftalmologia, durant tot un any, de les infermeres i infermers titulats i seleccionats per a aquests estudis.

Aquesta nova titulació és determinada per la falta de oftalmólegs: dos oftalmólegs locals per a 4 milions d'habitants

 

Proyecto Visión finança la totalitat dels estudis, la manutenció i l'allotjament dels alumnes, com també la dels professors que de diverses universitats d'Etiòpia col·laboren en aquest projecte.

 

Fins avui s'han graduat 76 estudiants i altres 10 acaben de començar els seus estudis, tanmateix aproximadament un 25% abandona el seu lloc de treball per canviar d'activitat.

Per a què l'acomodació dels deu estudiants que anualment cursen aquests estudis i dels seus professors sigui digna, Proyecto Visión ha construït una escola- residència propera a l'Hospital de Quiha.

 

D'acord amb el Health Bureau els OMA són destinats a distints centres de salut per a tot el Tigray i Proyecto Visión els subministra llibres i material medicoquirúrgic per a què realitzin la seva activitat.

 

PV està atenta a l'evolució de la docència i permanentment manté el contrast d'opinions amb els professors ja sigui per a conèixer la profunditat dels coneixements adquirits, com per saber el grau de satisfacció dels estudiants i saber les carències que es poden millorar.(enquesta).

Un cop titulats, aquests OMA ja estan en disposició d'atendre les afeccions oftalmològiques més comunes i d'intervenir malalts amb tracoma.

2. FORMACIÓ DE CIRURGIANS DE CATARACTES EN COLABORACIÓ AMB L' UNIVERSITAT DE MEKELLE.

En 2009 es va realitzar el primer curs. Es varen formar 5 cirurgians de cataractes entre els OMA escollits.

El curs té una durada de dos anys i mig, que si sumem a l'any de estudis dedicats a obtenir el títol de OMA, fa que els titulats com Cataract Surgerons hagin dedicat tres anys i mig a la seva preparació.
Aquesta nova titulació es fa necessària per la falta de oftalmòlegs i l' alta incidència de pacients cecs per les cataractes.

3. CURSOS DE OPTOMETRIA

La ONG Anglesa Visión Aid Overseas (VAO), d' acord amb Proyecto Visión ha organitzat un curs de optometria a l'Escola de Proyecto Visión a Quiha. Hem pactat que VAO pugui no sols formar personal

etíop, sinó també instal·lar un taller per a muntar ulleres, una petita botiga i tres cabines per fer refraccions

 

Vision Aid Overseas és una organització ANGLESA que té com objectiu proporcionar serveis d'optometria. En els seus centres es visita als pacients i se'ls prescriu les ulleres que el pacient ha de portar.

Està implantada en sis països en vies de desenvolupament, entre els que hi ha, Etiòpia.
Duen a terme la formació continuada del personal local amb la fi de què adquireixin els coneixements necessaris per a visitar, treballar les lents, muntar les ulleres i també vendre-les. VAO proporciona l'
equipament, les muntures i les lents. Tanmateix recullen ulleres utilitzades i les transporten als centres per ser posteriorment adaptades in situ a les necessitats de cada pacient.