Dades corporatives

 

 

 

 

PROYECTO VISIÓN

Camp ,18

Barcelona 08021

Tf. 93 212 84 97

NIF G-60947777

E-mail: proyectovision1@gmail.com

www.proyectovision.org


RNA nº 141.014 Utilitat Pública 14 juliol 2.003

Registre d´Asociacions de la Generalitat de Catalunya nº 16.435

 

PROYECTO VISION SUR

Delegación : SEVILLA

Avd. de Malaga,16 4º D

41004Sevilla

Telf. 954410511 / 620957605

E-mail: informacion@proyectovisionsur.org

www.proyectovisionsur.org

 
 

PROYECTO VISION CÓRDOBA

Delegación :

Domicilio social en c/ Doce de Octubre, 16, 1º, 1ª

14001CORDOBA

E-mail: proyectovisioncordoba@gmail.com